SP-koncernen arbetar i starka forskningsmiljöer. Våra profilområden visar vår samlade kompetens inom viktiga bransch- och samhällsområden.

Grå Gröna Systemlösningar

för Hållbara Städer

 

 

 

 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se